wat te doen bij overlijden
100%
min
100%

Geef me je hand en houd me vast
want het is nu zo donker om me heen.

Wat te doen bij overlijden?

als iemand overleden is

Als iemand overleden is...

Als iemand is overleden moet een arts vaststellen dat de dood is ingetreden. Bij overlijden thuis neemt u contact op met de huisarts. Bij overlijden in een ziekenhuis of verzorgingstehuis is de behandelend arts uw aanspreekpunt. De arts stelt een verklaring op met vermelding van de doodsoorzaak.
Bij het overlijden is het ook van belang om na te gaan of de overledene een donorcodicil heeft.

Voor het melden van een overlijden ben ik dag en nacht bereikbaar op 06 - 17 40 66 12. Het is belangrijk dat u uw eigen moment kiest om ons te bellen. Wij spreken dan het tijdstip af, waarop u wenst dat ik bij u kom. U kunt dus na een overlijden voor korte of langere tijd samen zijn, zonder dat ik u in uw privacy stoor. Tot het moment van de afspraak ben ik uiteraard altijd telefonisch bereikbaar om u terzijde te staan. Ook kunt u de afspraak alsnog naar een eerder of later moment verplaatsen.

Op de lijst met aandachtspunten vindt u de belangrijkste zaken vermeld die na het overlijden van een dierbare moeten worden geregeld. Hierbij zal ik u in alle rust bij helpen.