kinderen

Geef me je hand en houd me vast
want het is nu zo donker om me heen.

Een kind verliezen

een kind verliezen

Alles van waarde is weerloos

Een kind verliezen is misschien wel de meest ingrijpende gebeurtenis die een mens kan meemaken. Ik kan mij het verdriet, het gemis en de grenzeloze pijn nauwelijks voorstellen. Toch wil ik er graag voor u zijn en u begeleiden op het moment dat het u overkomt. Niet door u alle zorg uit handen te nemen, maar juist door de zorg voor uw kindje bij u te leggen. Ik weet dat ouders dat als bijzonder en intens ervaren.

Herinneringen maken

Een kind dat al voor de bevalling of net daarna overlijdt, laat een enorme leegte achter. Er zijn weinig of geen herinneringen die kunnen worden gekoesterd en dat maakt de rouwverwerking extra zwaar. Het kan dan helpen om zoveel mogelijk herinneringen te maken in de dagen tot aan de uitvaart van uw baby. Wij kunnen er samen voor zorgen dat er foto’s worden genomen van uw kindje, hand- en voet- of vingerafdrukjes. Ook een haarlokje kan een kostbaar kleinood zijn om voor altijd te koesteren.

Wat mag en kan?

In de Nederlandse wetgeving is een uitvaart van een baby verplicht als de zwangerschap langer dan 24 weken heeft geduurd. Maar ook als een kindje eerder overlijdt, kan het voor u belangrijk zijn met een ritueel of bijeenkomst afscheid te nemen van uw kindje. Een uitvaart mag altijd. Het belang van een passend ritueel en persoonlijk afscheid wordt door steeds meer ouders als enorm troostvol ervaren.